ឃាត់ខ្លួន​ជនបរទេស​ម្នាក់ ពីបទ​លួច​ស្នាក់នៅ​ខុសច្បាប់ និង​មានកាំបិត​បួន​ដើម ដាក់​រាម​ខ្លួន​ – CEN