អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្ដោប្រវេសន៍ ដកហូត​ឯកសារ​រដ្ឋបាល​កម្ពុជា​មិន​ប្រក្រតី ដែល​ជនបរទេស កំពុង​កាន់កាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​កម្ពុជា ចំនួន ៣៥.០០១​ឯកសារ​ – CEN