ប្អូនស្រី​សម្តេច​តេជោ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ឈប់​កាប់​បំផ្លាញ ធនធានធម្មជាតិ​ទៀត ទៅ​អា​លោក​ឈ្មួញ​អើយ​ – CEN