ឈប់​ប្រកាន់ “​បងប្អូន​មក​ពី​ចិន​” ទៅ ព្រោះ​សូម្បី​នៅ​ប្រទេស​គាត់ ក៏​បាន​មាន​បំរាម​លើ​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន​ជិត ២៣ លាន​នាក់ ដែល “​សីលធម៌​អន់​” ហាម​មិន​ឲ្យ​ទិញ​សំបុត្រ​យន្តហោះ រថភ្លើង ដែរនោះ​! – CEN