ប្រទះ​ឃើញ​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ដេកស្លាប់ មាន​ស្នាមរបួស នៅ​ព្រៃខាងក្រោយ​ព្រះអង្គ​គោក​ធ្លោ​ក នៅ​ភូមិ​ចាំ​យាម​ – CEN