​សម្តេច​អគ្គ​មហា​ពញា​ចក្រី ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា សំណើសុំ​ជ្រើសតាំង សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ថ្មី ១រូប​ – CEN