អភិបាលរង​ខេត្ត​បាន​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ចូលរួម​អនាម័យ​សំអាត​បរិស្ថាន ដើម្បី​ឲ្យមាន​ភាព​ស្រស់បំព្រង​ – CEN