កម្ពុជា​-​ឡាវ នឹង​បើក​ច្រកទ្វារ​ព្រំដែន​អន្ដរជាតិ​បន្ថែមទៀត​ – CEN