​ជើង​ខ្លាំង​ស្ទូចត្រី តែ​ដល់​ប៉ះ​ត្រី​នេះ​ព្រលឹង​ហើរ​…​ចោល​ប្រាណ​! – CEN