មន្ត្រីនគរបាល ដែល​អសកម្ម ក្នុងការ​បំពេញ​កិច្ចការងារ ត្រូវមាន​វិធានការ​អប់រំ​ណែនាំ ដាស់តឿន ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់រលឹក​ – CEN