​សម្តេច​តេ​ជោ ស្នើ​ឲ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​ស្ថាប័ន​សន្តិសុខ​ឡាវ សម្រួល ដល់​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ព្រំដែន – CEN