លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កំពុង​រៀបចំ​គម្រោង​មេ ដើម្បី​ពង្រឹង​សិ្ថ​រ​ភាព​ទីផ្សារ និង​តម្លៃ​កសិផល​ជូន​ប្រជាកសិករ​ – CEN