ប្រធានាធិបតី Nicolás Maduro ហៅ​ក្រុមប្រឆាំង​ថា​ក្រុម​ឆ្កួត​ភាគតិច និង​ប្តេជ្ញា​កម្ចាត់​ពួកគេ​ – CEN