លោក ម៉ែន វិបុល ដាក់​ផែនការ​ ៥​ ចំណុច​ ដល់​មន្ត្រីក្រោមឱវាត​ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​ឱ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​នាពេលខាងមុខ​ – CEN