ផ្ទុះ​អាវុធ​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​អគ្គស្នងការ​នគរបាល​ជាតិ ៖ អ្នកបាញ់​គឺជា​មេធាវី​ – CEN