សម្តេចព្រះ​មហាក្សត្រី អំពាវនាវ​សូម​កូនចៅ មាតាបិតា អាណាព្យាបាល​ទាំងអស់ ចូលរួម​លើកកម្ពស់​សីលធម៌​សង្គម វប្បធម៌​អហិង្សា នៅក្នុង​គ្រួសារ និង​សង្គម – CEN