រូបភាព​ផ្កាយរណប​ចាប់បាន កូរ៉េខាងជើង​កំពុង​សាងសង់​ទីតាំង​បាញ់​រុក​កែ​ត​ឡើងវិញ ក្រោយ​ជំនួប​កំពូល​ជាមួយ​ត្រាំ បរាជ័យ​ – CEN