លោក​ហ៊ុន ម៉ា​នី ៖ ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​ខ្សាច់ និង​ថ្ម នៅក្នុង​ស្រុក​ភ្នំស្រួច នៅតែ​បន្ត​សកម្មភាព ប្រាសចាក​ពី​ស្មារតី នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ – CEN