ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​នារី ខេ​រ៉ា​អូ​ខេ​ដឹ​ឃ្វី​ន ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់បាន​ – CEN