គម្រោង​គាំទ្រ​ការរស់នៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង និង​កសាង​សមត្ថភាព​សម្រាប់​ការពារ​គ្រោះមហន្តរាយ​នៅ​កម្ពុជា ជប៉ុន​ផ្តល់ ថវិកា ១០០​លាន​យ៉េន​ – CEN