សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​ដែល​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ ដៃ​ស្មា​ត​ហ្វូន សម្រាប់​ផ្ដល់​សេវា​ជូន​ដល់​អតិថិជន​កាន់តែ​ឆាប់រហ័ស​ – CEN