ចាប់ខ្លួន​ថៅកែ​រកស៊ី​ឈើ គុយ ហាន នៅ​ខេត្ត​ព្រៃ​វេ​ង – CEN