ថ្នាក់ដឹកនាំ​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បន្ត​ចុះ​ពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ដល់​ជំនាញ​ – CEN