អនុ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការពា​ជាតិ​ហ្វីលីពីន នឹង​អញ្ជើញ​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​មិត្តភាព និង​ផ្លូវការ​រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ នៅកម្ពុជា​ – CEN