កូនប្រុស​របស់​ស្ត្រី​អង់គ្លេស ដែល​រត់​ចោល​ប្រទេស​ទៅ​ចូលរួម​នឹង​ក្រុម ISIS បាន​ស្លាប់​ហើយ​ – CEN