​បុណ្យ​ទន្លេ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ឃើញ​មាន​កំហុស​ពីរ​លើក​ហើយ ទី​១ បាក់​គ្រោងឆ្អឹង​ខ្លោងទ្វារ ទី 2 សរសេរ​ខុស​ឈ្មោះ​សម្ដេច​តេជោ​ – CEN