ឆេះ​តូប​លក់​គ្រឿងទេស អស់​ ៧ ​តូប ដោយសារ​មូលហេតុ គឺឆ្លង​ចរន្តអគ្គិសនី​ – CEN