ដំណឹង​ល្អ​! អស់​បញ្ហា​ក្នុង​ការសុំ​ស៊ី​អូ ទម្រង់ ឌី ដើម្បី​នាំចេញ​កសិផល សម្រាប់​ប្រជាកសិករ​នៅក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន ៤ នៃ​តំបន់​ត្រីកោណ​អភិវឌ្ឍន៍​ – CEN