ញាក់សាច់! ​ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ​រក្សា​សព​កូន​ក្នុងផ្ទះ ៨ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​ពេល​ដឹង​ពី​មូលហេតុ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកផង​និយាយ​…​លែងចេញ​! – CEN