សម្តេច​តេជោ ចង់​កែ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បើក​ឲ្យមាន​ទោស​ប្រហារជីវិត ចំពោះ​ជន​បាន​រំលោភបំពាន​រូបរាងកាយ​កុមារ​ – CEN