បុរស​ម្នាក់​ទាញ​កាំបិត​ផ្គាក់ ប៉ុនប៉ង​កាប់​ប្អូនស្រី​ខ្លួនឯង​ឲ្យស្លាប់ តែ​ត្រូវបាន​អ្នកភូមិ​នាំគ្នា ជួយ​អន្ដរាគមន៍​ឃាត់ខ្លួន​ប្រគល់ជូន​នគរបាល​ – CEN