នាវា​ចម្លង​ជប៉ុន បុក​ត្រី​បា​ឡែន បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្សជិត ១០០​ នាក់ ​រងរបួស​ – CEN