ផ្តន្ទាទោស​ប្រធាន​ទីផ្សារ​ក្រុមហ៊ុនតេលា​ដាក់ពន្ធនាគា​រ​២​ឆ្នាំ និង​សង​ប្រាក់​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ជាង​៧២​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN