គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ពិភពលោក គាំទ្រ​និង​រង់ចាំ​សហការ​ជាមួយ គ​.​ជ​.​ប – CEN