បញ្ជា​ឲ្យ​ចាប់ខ្លួនបុគ្គល ហេង សំរេច ថា​ជា​អ្នក​នៅ​ពីក្រោយ​ខ្នងល្បែង​កន្ទុយលេខ នៅ​មូលដ្ឋាន​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ត្រូវជា​ប្អូនថ្លៃ​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​ – CEN