នគរបាល​បញ្ជូន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​រំលោភ​ក្មេងស្រី បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN