នគរបាល​ក្រុងភ្នំពេញ​បញ្ជូន​ឧកញ៉ា គិត ធាង ម្ចាស់​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត​រ៉ុក ទៅ​តុលាការ​ – CEN