​មនុស្ស ១៧ ​នាក់​ស្លាប់ ​ដោយសារ​បញ្ហា​គ្មាន​អគ្គិសនី​ប្រើប្រាស់ នៅវេ​ណេ​ហ្ស៊ុ​យ​អេ​ឡា​ – CEN