ទិន្នផល​ស្រូវ រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​នេះ បរិមាណ​សរុប​ជាង ៤​លាន​តោន លើស​ឆ្នាំមុន ជាង​៥​សែន​តោន​ – CEN