បុគ្គលិក​ធនាគារ​ស្ថាបនា​៣០០​នាក់ បរិច្ចាគ​ឈាម ដើម្បី​ជួយសង្គ្រោះ​អាយុជីវិត​មនុស្ស ខណៈ​នៅតែ​មាន​កង្វះខាត​ឈាម ប្រមាណ​៦០​ភាគរយ​ – CEN