រដ្ឋបាល​រាជធានី ស្នើ​លោក​ប្រធាន​គណបក្ស​ខ្មែរ​ក្រោក កែតម្រូវ​អត្ថបទ​ឡើងវិញ ចៀសវាង​ការពិចារណា​នូវ​ចំណាត់ការ​តាមផ្លូវ​តុលាការ ក្នុង​បទការប្រមាថ និង​ការ​ប្រឆាំងនឹង​អ្នករាជការ​សាធារណៈ​ – CEN