ក្រឡាប់​រថយន្ត​ដឹក​ដំឡូង ផ្ទុះ​ឆេះ​ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់ ក្នុង​កាប៊ីន​ – CEN