​សម្តេច​តេ​ជោ និង​លោក មូ​ន ចេ​អ៊ិន ទទួលទាន​អាហារ​រួមគ្នា – CEN