ការបង្កើត​អង្គភាព​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល ពង្រឹង​ថែរក្សា​វប្បធម៌​ឆ្លើយឆ្លង និង​វប្បធម៌​សន្ទនា របស់​សម្តេច​តេ​ជោ – CEN