ដាច់​ខ្សែកាប​ ត្រូវ​ថ្ម​ម៉ាប​សង្កត់​លើក​ម្មករ​ចិន​ម្នាក់ ស្លាប់​ពេល​កំពុងធ្វើការ – CEN