សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​យុវជន​ទំនើង​ម្នាក់ ស្រវឹងស្រា​វាយបំផ្លាញ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ក្នុងផ្ទះ​ – CEN