ហាម​ចាក់​ផ្សាយ​បទ​ចម្រៀង​មាន​ចំណងជើង​ថា “​គ្រូបង្រៀន​ស្រវឹងស្រា​” របស់​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតកម្ម​ថោ​ន​ – CEN