បាក់​ស្ពាន​អាកាស​ថ្មើ​រជើង​នៅ​ឥណ្ឌា ស្លាប់ និង​របួស​ជិត ៤០​ នាក់​ – CEN