ផ្ទុះ​មីនតោន​នៅ​អតីត​តំបន់​សមរភូមិ ស្រុក​ត្រពាំង​ប្រាសាទ ស្លាប់​អ្នកដោះមីន​ស៊ីឈ្នួល​ចំនួន​ ២ ​នាក់​ – CEN