លើ​លោកិយ៍​នេះ អ្នកណា​មិន​ចង់​ល្អ​? សង្វេគ​ចិត្តនឹង​នារី​ម្នាក់នេះ​ព្រោះតែ​មាត់អាក្រក់ បាន​ត្រូវ​សាច់ញាតិ​បណ្តេញ​ឲ្យ​ដេក​ជាមួយ​…​ឆ្កែ​! – CEN